A bit fucked Mezz zituation

i wuz looking fo a printed scorez for da Mezz peeping jezuz 20 tymz zheeet yezterday

i finally found it
but tiz wuz priced

randomly US110, tru, i randomly got da Wild edition of Liszt work bk1 and Rach MM by Schimmer fo lezz den 20 dollarz. tru

:doc: