da politicz begin in da WARZAW CHOP

from da yahoo ORGY group:

hahahahah ma condolencez to da MT, da BALROG, da NA n a potential PAVEMENT 8)

:dong: