DA SDC ANTHEM TOPPZ DA CHARTZ!

amazon.com/exec/obidos/tg/br … 87-8974355

HAHAHAHAHAHA, DA HILARIOUS CD WIT DA FRANZ LISZT SONG IZ NUMBAH 1 FO SUM REAZON!!!

DAAAAAAAYUM DAT SONG IZ FUCKIN GEEEEEEEEENIUS!!!

wtf?
da links are random

hnahahah wtf?