Loz of Video/Audio files of L A N G L A N G-newly updated

brilliantmusic.net/Links.htm

haf fun :wink:

HAHAHAHA SHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYAT!!!

“I can’t Sing” MV - Lang Lang VS Hacken Lee/ "我不会唱歌"MV-newly added!

IM WATCHIN DIZ SHEEEEEEEEEEEEEYATATATA

N IM MOVIN DIZ TOPIC!!!

brilliantmusic.net/langlangpower.htm

HAHAHAHAHA DA LONGDONG KINGDOM!!!
WTF!!!