A CG HO intahview :ho:

HAHAHA da HO at hiz CG bezt

I’ve randomly not heard diz befo

1 Like

Haha da Ho being nice to da sumwhut clueless biatch

Rezpek

1 Like