Da Billy Joel mofo on da :nigga:

Diz mofo a tru clazz fan.

Not an abzolute GENSUI compoza but zum ov deze are quite gud!

2 Likes

Haha I’m actually playing in a Billy Joel tribute show tonight. Touring oz the next few months.

5 Likes

HAHAHAHA REZPEC da MIKEY :sunglasses:

n tru da billy joel

no doubt a bettah penizt den da elton john

A lot of tribute mofos and cover bands use click track and fake sheeyat. I zaw an Elton john dude lazt year and I’m still trying to figure out whether he waz faking or not. If he was, it was dam good faking; if he wasn’t, it was dam good piano playing!

2 Likes

hahahah da HAND ZYNC in general a lot hardah den LIP ZYNC tru

da JEFF RUZH zhow tru maztery of diz tech in da clazzik ZHINE BEE zcene :sunglasses:

1 Like