Da Tube-Rec-Cumparizon/Cuntezt Thread

Objective ov diz thread -

Pozt a few tubed recz ov da zame piece and den dizcuzz among uz mofoz which one u prefah and why. May work bezt wiz zhort piecez lyk diz -

If u wizh - alzo make a zimple poll on yo pozt if u want :dong:

Da bezt Mozk Automne iz -

  • Da GORILLA
  • Da BULLET

0 voters

1 Like