hahaha da docz sig

hahaha, yep

i met da doc
hamelin auto.JPG

dat pic iz feckin’ huge. 8)

I saw da symphury live
I iz da one n only real man

13 november 2003, da day i had mah last HSC exam n finished HS.

dat wuz da day da doc had da fortune to meet moi, and talk to moi about da ALKAN

hahahaha, it wuz wikid