nu tiny mofo zeem to haff it all

debutin wiz da WEE clazzic conc, in a phyzically inevitable pedallezz perf : :comme: digi:, wiz tru maztery of da ZEPP rhythm!

fuckkkkkk wut mo cud u azk fo?

tru, mo zpeed n a bettah directah 8)

pretty terrific 8)

aftah tha GENIE bazically ther iz no zuch thing az a child prodigy ne mo in mah opinzheeyt :doc: